Mieszkańcy Babska i Załucza Nowego w gminie Urszulin nie mieli spokojnych świąt. Boją się o swoje gospodarstwa. W ubiegłym tygodniu w ciągu pół godziny spłonęły tam dwie stodoły.

środa, 23 kwietnia 2014 12:26

Solary uratowane

Realizacja projektu „Eko-energia w Gminie Włodawa” dojdzie jednak do skutku. Mimo początkowych trudności, o których pisaliśmy, udało się zebrać od mieszkańców 336 deklaracji na montaż instalacji solarnych, wymaganych w ramach projektu. Utworzona została nawet lista rezerwowa, bo chętnych na solary zgłosiło się w ostatniej chwili dużo więcej, niż przewiduje projekt.

środa, 23 kwietnia 2014 12:25

Zamiast skateparku remont Spokojnej

(16 kwietnia) Na sesji Rady Miejskiej radni nie poparli burmistrza, proponującego wybudowanie skateparku we Włodawie. Opowiedzieli się za przebudową ulic Spokojnej i Chełmskiej (przy byłym hotelu PBRol-u).

środa, 23 kwietnia 2014 12:25

Urzędnicze pomników przepychanie

Najpierw starosta zwraca się do burmistrza z prośbą o remont pomnika Kościuszki. W odpowiedzi dostaje informację, by się nie zajmował tym nieswoim, lecz zajął się remontem kolumny toskańskiej. A oba pomniki jak się waliły, tak się walą.

środa, 23 kwietnia 2014 12:25

Radio tak, ale w zmienionej formie

Mikołaj Butryn, dyrektor Włodawskiego Domu Kultury, wypowiedział Polskim Falom Średnim z Krakowa umowę dotyczącą utworzenia i działania „Twojego Radia Włodawa”. Czy oznacza to definitywny koniec lokalnego radia, które w znacznej części utrzymywane jest przez samorządy powiatu włodawskiego? Niekoniecznie. Polskie Fale zaproponowały bowiem starostwu ratowanie medium za jedyne 1 tys. zł miesięcznie.

środa, 23 kwietnia 2014 12:24

Nowe lokum wybiorą z trzech propozycji

Organizacje pozarządowe z powiatu włodawskiego wystąpiły z petycją do starosty, burmistrza i wójta Włodawy o wsparcie dla „Włodawskiego Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Wsparcie owo ma polegać na przekazaniu odpowiedniego lokalu na siedzibę Centrum. Co ciekawe, wszyscy trzej włodarze zapewniają, że takie lokum wskażą, choć jednogłośnie podkreślają, że Centrum na luksusy nie może liczyć.